K 28.2.2020 bude činnost HEAT Centra v Táboře z provozní důvodů ukončena.

Soukromé hodiny H.E.A.T.Programu

Soukromé lekce H.E.A.T. Programu  mimo rozvrh.

Jednotná cena za skupinu 800kč/lekce.  

Lekce jsou vhodné pro partu přátel, kteří chtějí mít uzavřenou společnost,
či pro sportovní kluby, kteří potřebují trénovat mimo sezonu (hokejisti, fotbalisti…)