K 28.2.2020 bude činnost HEAT Centra v Táboře z provozní důvodů ukončena.

Provoz HEAT Centra

28.2.2020 bude provoz HEAT Centra v Táboře z technických a provozních důvodů ukončen.

Činnost bude přesunuta do Písku, kde od 1. 4.budeme opět fungovat.

Doporučujeme během měsíce února dochodit permanentky.

Nevyužité vstupy bude možno do konce letošního roku uplatnit v Písku.